Cách giảm chi phí chuyển đổi khách hàng của bạn để có ROI tối đa

Khi bạn mới bắt đầu kinh doanh, bạn nên thu hút khách hàng bằng bất cứ cách nào bạn có thể, bất kể chi phí, thời gian hoặc năng lượng liên quan. Tuy nhiên, khi bạn học hỏi và phát triển, bạn sẽ nhận ra rằng việc cân bằng chi phí tổng thể của việc thu hút khách hàng với ROI là điều cần thiết. Để làm được điều đó, bạn sẽ cần biết chi phí thu hút khách hàng (CAC) của mình. Cách tính chi phí chuyển đổi khách hàng Để tính CAC, bạn chỉ cần chia tất cả doanh thu và