Truyền thông thời gian thực: WebRTC là gì?

Giao tiếp thời gian thực đang thay đổi cách các công ty sử dụng sự hiện diện trên web của họ để chủ động tương tác với khách hàng và khách hàng tiềm năng. WebRTC là gì? Giao tiếp theo thời gian thực trên web (WebRTC) là một tập hợp các giao thức truyền thông và API do Google phát triển ban đầu cho phép giao tiếp thoại và video trong thời gian thực qua các kết nối ngang hàng. WebRTC cho phép trình duyệt web yêu cầu thông tin thời gian thực từ trình duyệt của những người dùng khác, cho phép giao tiếp ngang hàng và nhóm trong thời gian thực bao gồm thoại, video, trò chuyện, truyền tệp và màn hình