Tiếp thị nội dung: Quên những gì bạn đã nghe cho đến bây giờ và bắt đầu tạo khách hàng tiềm năng bằng cách làm theo hướng dẫn này

Bạn có thấy khó khăn trong việc tạo khách hàng tiềm năng không? Nếu câu trả lời của bạn là có, thì bạn không đơn độc. Hubspot báo cáo rằng 63% các nhà tiếp thị nói rằng tạo ra lưu lượng truy cập và khách hàng tiềm năng là thách thức hàng đầu của họ. Nhưng có lẽ bạn đang tự hỏi: Làm cách nào để tạo khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của mình? Hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng tiếp thị nội dung để tạo ra khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của bạn. Tiếp thị nội dung là một chiến lược hiệu quả mà bạn có thể sử dụng để tạo ra khách hàng tiềm năng