Quảng cáo gốc: Một cách mới để quảng bá sản phẩm của bạn

Nếu bạn đã tiếp thị sản phẩm của mình trong một thời gian dài mà ít mang lại kết quả tích cực, thì có lẽ đã đến lúc bạn coi quảng cáo gốc như một giải pháp lâu dài cho các vấn đề của mình. Quảng cáo gốc sẽ giúp bạn, đặc biệt là khi thúc đẩy các quảng cáo trên mạng xã hội hiện tại của bạn cũng như hướng người dùng được nhắm mục tiêu cao đến nội dung của bạn. Nhưng trước tiên, hãy đi sâu vào những gì của quảng cáo gốc trước khi chúng tôi nghĩ về cách thức.