vidREACH: Nền tảng email video hình dung lại việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Tạo khách hàng tiềm năng là trách nhiệm chính của nhóm tiếp thị. Họ tập trung vào việc tìm kiếm, thu hút và chuyển đổi đối tượng mục tiêu thành những khách hàng tiềm năng có thể trở thành khách hàng. Điều quan trọng đối với một doanh nghiệp là tạo ra một chiến lược tiếp thị thúc đẩy việc tạo ra khách hàng tiềm năng. Do đó, các chuyên gia tiếp thị luôn tìm kiếm những cách mới để nổi bật, đặc biệt là trong một thế giới thường xuyên bão hòa. Hầu hết các nhà tiếp thị B2B đều chuyển sang sử dụng email, xem nó như là cách phân phối hiệu quả nhất