Chấm dứt cơn đau đầu: Tại sao Biểu mẫu trực tuyến lại giúp đo lường ROI của bạn

Nhà đầu tư có thể đo lường ROI theo thời gian thực. Họ mua một cổ phiếu và bằng cách nhìn vào giá của cổ phiếu tại bất kỳ thời điểm nào, họ có thể biết ngay tỷ lệ ROI là dương hay âm. Giá mà nó dễ dàng như vậy cho các nhà tiếp thị. Đo lường ROI là một trong những công việc quan trọng nhất trong marketing. Trên thực tế, đó là một trong những nhiệm vụ khó khăn hơn mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Với tất cả dữ liệu đổ vào