Hiệu ứng công nghệ: Martech đang làm hoàn toàn trái ngược với mục đích đã định của nó

Trong một thế giới mà công nghệ được thiết kế để trở thành công cụ thúc đẩy và mang lại lợi thế chiến lược, thì trong những năm qua, trên thực tế, công nghệ tiếp thị đã làm hoàn toàn ngược lại. Đối mặt với hàng tá nền tảng, công cụ và phần mềm để lựa chọn, bối cảnh tiếp thị trở nên phức tạp và phức tạp hơn bao giờ hết, với các ngăn xếp công nghệ ngày càng phức tạp hơn. Chỉ cần nhìn không xa hơn các báo cáo Magic Quadrants của Gartner hoặc Forrester's Wave; số lượng công nghệ có sẵn