Các chiến lược khả thi cho giao tiếp đa kênh

Giải thích ngắn gọn về truyền thông Omni-channel là gì và các tính năng và chiến lược cụ thể trong đó dành cho các nhóm tiếp thị để tăng lòng trung thành và giá trị của khách hàng.