7 sai lầm bạn sẽ mắc phải trong hoạt động tiếp thị

Theo Gartner, ngân sách của CMO đang giảm xuống do các nhà tiếp thị phải vật lộn với thời hạn tài khóa. Với sự giám sát chặt chẽ hơn bao giờ hết về khoản đầu tư của họ, các CMO phải hiểu cái gì hiệu quả, cái gì không, và chi tiêu ở đâu để tiếp tục tối ưu hóa tác động của họ đối với doanh nghiệp. Nhập Quản lý Hiệu suất Tiếp thị (MPM). Quản lý Hiệu suất Tiếp thị là gì? MPM là sự kết hợp của các quy trình, công nghệ và hành động được các tổ chức tiếp thị sử dụng để lập kế hoạch hoạt động tiếp thị,