Công nghệ thời thượng và Dữ liệu lớn: Những điều cần lưu ý trong Nghiên cứu thị trường vào năm 2020

Điều mà cách đây lâu có vẻ như tương lai xa bây giờ đã đến: Năm 2020 cuối cùng đã đến với chúng ta. Các tác giả khoa học viễn tưởng, các nhà khoa học nổi tiếng và các chính trị gia từ lâu đã dự đoán thế giới sẽ như thế nào và mặc dù chúng ta có thể vẫn chưa có ô tô bay, đàn người trên sao Hỏa hay đường cao tốc hình ống, những tiến bộ công nghệ ngày nay thực sự đáng chú ý - và sẽ tiếp tục mở rộng. Khi nói đến nghiên cứu thị trường, những đổi mới công nghệ của