Làm thế nào để kiên trì bán hàng mà không làm mất đi khách hàng tiềm năng của bạn

Thời gian là tất cả mọi thứ trong kinh doanh. Nó có thể là sự khác biệt giữa một khách hàng mới tiềm năng và bị treo lên. Bạn không được mong đợi rằng bạn sẽ đạt được khách hàng tiềm năng trong lần thực hiện cuộc gọi tiếp cận đầu tiên của mình. Có thể mất một vài lần thử vì một số nghiên cứu cho thấy có thể mất tới 18 cuộc gọi trước khi bạn đạt được khách hàng tiềm năng trên điện thoại lần đầu tiên. Tất nhiên, điều này phụ thuộc vào nhiều biến số và hoàn cảnh, nhưng nó là một