8 bước để tạo trang đích hiệu quả

Trang đích là một trong những nền tảng cốt lõi sẽ giúp khách hàng của bạn điều hướng trong hành trình của người mua của họ. Nhưng chính xác là nó? Và quan trọng hơn, cụ thể nó có thể phát triển doanh nghiệp của bạn như thế nào? Nói một cách ngắn gọn, một trang đích hiệu quả được thiết kế để khiến khách hàng tiềm năng thực hiện hành động. Điều này có thể là đăng ký danh sách email, đăng ký sự kiện sắp tới hoặc mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Mặc dù mục tiêu ban đầu có thể khác,