Nhân viên bán hàng sẽ bị thay thế bởi robot?

Sau khi Watson trở thành nhà vô địch cuộc thi Jeopardy, IBM đã hợp tác với Phòng khám Cleveland để giúp các bác sĩ đẩy nhanh và cải thiện tỷ lệ chính xác trong chẩn đoán và kê đơn của họ. Trong trường hợp này, Watson nâng cao kỹ năng của các bác sĩ. Vì vậy, nếu một chiếc máy tính có thể giúp thực hiện các chức năng y tế, chắc chắn nó cũng có thể hỗ trợ và cải thiện kỹ năng của một nhân viên bán hàng. Nhưng, máy tính có bao giờ thay thế được nhân viên bán hàng không? Giáo viên, tài xế, đại lý du lịch và