Thống kê sử dụng Internet năm 2021: Dữ liệu không bao giờ ngủ 8.0

Trong một thế giới ngày càng số hóa, trầm trọng hơn bởi sự xuất hiện của COVID-19, những năm này đã giới thiệu một kỷ nguyên mới, trong đó công nghệ và dữ liệu đóng một phần lớn hơn và quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đối với bất kỳ nhà tiếp thị hoặc doanh nghiệp nào ngoài kia, có một điều chắc chắn: ảnh hưởng của việc tiêu thụ dữ liệu trong môi trường kỹ thuật số hiện đại của chúng ta chắc chắn đã tăng lên khi chúng ta đang ở trong cơn đại dịch hiện nay. Giữa sự cách ly và sự đóng cửa rộng rãi của các văn phòng,