Cách cải thiện trải nghiệm khách hàng thương mại điện tử

Khách hàng là nền tảng của bất kỳ doanh nghiệp nào. Điều này đúng với các doanh nghiệp thuộc mọi ngành dọc, lĩnh vực và phương pháp tiếp cận. Khách hàng quan trọng trong tất cả các giai đoạn của quy trình kinh doanh của bạn. Các mục tiêu kinh doanh, chiến lược và chiến dịch tiếp thị của các thương hiệu hàng đầu được dệt nên dựa trên nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng và đối tượng mục tiêu của họ. Khách hàng và Môi trường Thương mại Điện tử Trong thời đại được thúc đẩy bởi số hóa, công nghệ di động và sự cạnh tranh khốc liệt, bạn không thể bỏ qua tầm quan trọng của khách hàng. Nhiều hơn 5