Chia sẻ là chưa đủ - Tại sao bạn cần chiến lược khuếch đại nội dung

Đã có lúc nếu bạn xây dựng nó, họ sẽ đến. Nhưng đó là tất cả trước khi internet trở nên quá bão hòa với nội dung và nhiều tạp âm. Nếu bạn cảm thấy thất vọng vì nội dung của bạn không đi xa như trước đây, đó không phải là lỗi của bạn. Mọi thứ chỉ thay đổi. Ngày nay, nếu bạn đủ quan tâm đến khán giả và doanh nghiệp của mình, bạn nhất thiết phải phát triển một chiến lược để thúc đẩy nội dung của bạn