Dữ liệu tiếp thị: Chìa khóa để nổi bật vào năm 2021 và hơn thế nữa

Trong thời đại ngày nay, không có lý do gì để bạn không biết tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của mình cho ai và khách hàng của bạn muốn gì. Với sự ra đời của cơ sở dữ liệu tiếp thị và công nghệ theo hướng dữ liệu khác, không còn là thời của tiếp thị không có mục tiêu, không được lựa chọn và chung chung. Một viễn cảnh lịch sử ngắn Trước năm 1995, tiếp thị chủ yếu được thực hiện thông qua thư và quảng cáo. Sau năm 1995, với sự ra đời của công nghệ email, hoạt động tiếp thị trở nên cụ thể hơn một chút. Nó