Lời khuyên tốt nhất cho chiến lược tiếp thị nội dung hàng năm thành công

Đó là thế giới của video về mèo, tiếp thị lan truyền và những điều lớn lao tiếp theo. Với tất cả các nền tảng trực tuyến để tiếp cận khách hàng tiềm năng, thách thức lớn nhất là làm thế nào để làm cho sản phẩm của bạn phù hợp và mong muốn với thị trường mục tiêu của bạn. Nếu thị trường mục tiêu của bạn là thế hệ millennials thì bạn có một công việc thậm chí còn khó khăn hơn để đáp ứng nhu cầu của một thế hệ dành hàng giờ mỗi ngày trên mạng xã hội và không bị ảnh hưởng bởi các kỹ thuật marketing truyền thống. A