Tạo lộ trình kỹ thuật số cho các doanh nghiệp hướng tới tương lai

Tim Duncan, Trưởng nhóm Phát triển Sản phẩm tại Bottle Rocket, thảo luận về giá trị trong việc tạo ra một tầm nhìn kỹ thuật số chung trong một công ty và cách các doanh nghiệp có thể trở nên nhanh nhẹn hơn trong việc thích ứng với sự thay đổi liên tục của thị trường kỹ thuật số.