Nhiệm vụ Tiếp thị Mới: Doanh thu, Hoặc Khác

Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 8.4% trong tháng 2009, khi nước Mỹ dần hồi phục sau đỉnh điểm đại dịch. Nhưng nhân viên, đặc biệt là các chuyên gia tiếp thị và bán hàng, đang trở lại với một bối cảnh khác nhiều. Và nó không giống bất cứ thứ gì chúng ta từng thấy trước đây. Khi tôi gia nhập Salesforce vào năm XNUMX, chúng tôi đang ở trên gót chân của cuộc Đại suy thoái. Tâm lý của chúng tôi với tư cách là các nhà tiếp thị bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc thắt chặt vành đai kinh tế vừa diễn ra trên toàn cầu. Đây là thời gian ngắn. Nhưng