Snap có thể là bước tiếp theo trong hành trình của người mua không?

Theo nhiều cách, tất cả điều này phụ thuộc vào khách hàng của bạn là ai và hành trình của họ là gì. Mọi người đều biết về Snapchat vào thời điểm này, phải không? Có ai còn ở trong bóng tối về cái này không? Nếu vậy, đây là tất cả những gì bạn cần biết… Đây là một trong những mạng xã hội phổ biến nhất dành cho những người từ 16 - 25 tuổi, nó trị giá 5 tỷ đô la được đồn đại và có cảm giác như không ai kiếm tiền từ nó. Bây giờ, một phần của