Xu hướng tiếp thị: Sự trỗi dậy của kỷ nguyên đại sứ và người sáng tạo

Năm 2020 thay đổi cơ bản vai trò của mạng xã hội đối với cuộc sống của người tiêu dùng. Nó trở thành một cứu cánh cho bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, một diễn đàn cho các hoạt động chính trị và một trung tâm cho các sự kiện ảo và gặp gỡ tự phát và có kế hoạch. Những thay đổi đó đã đặt nền móng cho các xu hướng sẽ định hình lại thế giới tiếp thị truyền thông xã hội vào năm 2021 và hơn thế nữa, nơi việc tận dụng sức mạnh của các đại sứ thương hiệu sẽ tác động đến một kỷ nguyên mới của tiếp thị kỹ thuật số. Đọc tiếp để có thông tin chi tiết về