Tại sao tốc độ trang lại quan trọng? Cách kiểm tra và cải thiện của bạn

Hầu hết các trang web mất khoảng một nửa lượng khách truy cập do tốc độ trang chậm. Trên thực tế, tỷ lệ thoát trang web trên máy tính để bàn trung bình là 42%, tỷ lệ thoát trang web trên thiết bị di động trung bình là 58% và tỷ lệ thoát trang đích sau nhấp chuột trung bình dao động từ 60 đến 90%. Không phải là những con số tâng bốc bằng bất kỳ cách nào, đặc biệt là khi việc sử dụng di động tiếp tục tăng và ngày càng khó thu hút và giữ sự chú ý của người tiêu dùng. Theo Google,