Tích hợp tiếp thị kỹ thuật số vào tài trợ của bạn

Tài trợ tiếp thị mang lại giá trị đáng kể ngoài khả năng hiển thị thương hiệu và lưu lượng truy cập trang web. Các nhà tiếp thị tinh vi ngày nay đang tìm cách tận dụng tối đa các khoản tài trợ và một cách để làm điều đó là sử dụng các lợi ích của việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Để cải thiện tài trợ tiếp thị với SEO, bạn cần xác định các loại tài trợ khác nhau có sẵn và các tiêu chí chính cần thiết trong việc phân tích giá trị SEO. Phương tiện truyền thống - Báo chí, Truyền hình, Đài phát thanh tài trợ thông qua các phương tiện truyền thống thường đến