6 bước để mua được nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) với C-Suite của bạn

Có thể dễ dàng cho rằng trong thời đại không chắc chắn đáng sợ như hiện nay, các CxO chưa sẵn sàng đầu tư lớn vào hoạt động tiếp thị theo hướng dữ liệu và hoạt động của công ty. Nhưng đáng ngạc nhiên là họ vẫn quan tâm, và có thể là do họ đã mong đợi một cuộc suy thoái, nhưng triển vọng về phần thưởng khi hiểu được ý định và hành vi của khách hàng là quá quan trọng để bỏ qua. Một số thậm chí đang đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi kỹ thuật số, với dữ liệu khách hàng là một phần trung tâm của