5 Ví dụ về cửa sổ bật lên có ý định thoát sẽ cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của bạn

Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp, bạn biết rằng tiết lộ những cách mới và hiệu quả hơn để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Có thể ban đầu bạn không thấy nó như vậy, nhưng cửa sổ bật lên có ý định thoát có thể là giải pháp chính xác mà bạn đang tìm kiếm. Tại sao lại như vậy và bạn nên sử dụng chúng như thế nào thì trước sau gì cũng biết. Cửa sổ bật lên Exit-Intent là gì? Có nhiều loại khác nhau