Hướng dẫn để dễ dàng có được các liên kết ngược và xếp hạng trên Google bằng cách sử dụng AI

Liên kết ngược xảy ra khi một trang web liên kết đến một trang web khác. Nó cũng được gọi là liên kết đến hoặc liên kết đến kết nối với trang bên ngoài. Nếu doanh nghiệp của bạn nhận được nhiều liên kết ngược đến trang web của bạn từ các trang web có thẩm quyền, thì sẽ có tác động tích cực hơn đến thứ hạng của bạn. Liên kết ngược rất quan trọng đối với chiến lược tối ưu hóa tìm kiếm (SEO). Các liên kết do-follow thúc đẩy cơ quan quản lý công cụ tìm kiếm ... đôi khi được gọi là nước liên kết và giúp tăng thứ hạng