DAM: Quản lý tài sản kỹ thuật số là gì?

Quản lý tài sản kỹ thuật số (DAM) bao gồm các nhiệm vụ và quyết định quản lý xung quanh việc nhập, chú thích, lập danh mục, lưu trữ, truy xuất và phân phối tài sản kỹ thuật số. Ảnh kỹ thuật số, hoạt ảnh, video và âm nhạc minh họa cho các lĩnh vực mục tiêu của quản lý tài sản phương tiện (một danh mục phụ của DAM). Thật khó để đưa ra trường hợp quản lý tài sản kỹ thuật số mà không cần phải liên tục tuyên bố rõ ràng. Ví dụ: tiếp thị ngày nay phụ thuộc rất nhiều vào phương tiện kỹ thuật số. Và thời gian là tiền bạc. Vì vậy, các nhà tiếp thị nên chi tiêu nhiều