Xây dựng thương hiệu: Áp dụng thay đổi sẽ phát triển thương hiệu công ty của bạn như thế nào

Không cần phải nói rằng việc đổi thương hiệu có thể tạo ra những kết quả tích cực to lớn cho một doanh nghiệp. Và bạn biết điều này đúng khi chính các công ty chuyên tạo ra thương hiệu là những người đầu tiên đổi tên thương hiệu. Khoảng 58% các đại lý đang đổi thương hiệu như một cách để thúc đẩy tăng trưởng theo cấp số nhân thông qua đại dịch COVID. Hiệp hội thương mại đại lý quảng cáo Chúng tôi tại Lemon.io đã trực tiếp trải nghiệm mức độ thay đổi thương hiệu và đại diện thương hiệu nhất quán có thể đưa bạn vượt lên đối thủ cạnh tranh. Tuy vậy,