Công nghệ chiếu khổ lớn tuyệt vời

Video từ Web dễ dàng, một công ty của Pháp. Tôi cũng tìm thấy một vài các công ty ở Anh chuyên về chiếu quy mô lớn và một công ty ở Hoa Kỳ ngoài Maryland quảng cáo chiếu khổ lớn. Công nghệ tuyệt vời!

Bạn nghĩ gì?

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.