Viết blog doanh nghiệp: Bài hát Rap

seanie mic1

SeanieMicChúng tôi yêu SeanieMic, một rapper nhại đã thực hiện rất nhiều đoạn cắt tuyệt vời. Các bài hát của anh ấy đã khiến nó lan truyền trên khắp các trang web, vì vậy chúng tôi đã yêu cầu anh ấy viết một số vần về cuốn sách của chúng tôi, Viết blog công ty cho người giả. Seanie đã đóng đinh nó!

Không có gì ngoài một cuốn sách có chữ ký trong tay, chúng tôi nâng bia và vài ngày sau đã có một kiệt tác! Nếu bạn đã đọc cuốn sách, bạn sẽ thích điều này… nếu bạn chưa đọc cuốn sách, bạn sẽ muốn chạy ra ngoài và mua một bản sao!

Dưới đây là Viết blog công ty cho người giả, Bài hát Rap:
Bloggin 'For The Dummies của SeanieMic

Chúng tôi sẽ thực hiện video vào đầu năm 2011. Cảm ơn Sean!

Bạn nghĩ gì?

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.