Tại sao không?

Câu hỏi
  • Làm thế nào để công ty của bạn lợi nhuận?
  • Mỗi mục tiêu của công ty bạn có phù hợp với việc xây dựng lợi nhuận đó không?
  • Mỗi mục tiêu của nhóm quản lý của bạn có được điều chỉnh để hỗ trợ các mục tiêu của công ty bạn không?
  • Mỗi mục tiêu của nhân viên có phù hợp với mục tiêu của ban quản lý không?
  • Hiệu suất của nhân viên của bạn có được đo lường so với mục tiêu của họ không?
  • Mức lương thưởng của mỗi nhân viên có được xác định bằng cách họ đạt được những mục tiêu đó không?
  • Mức đãi ngộ của nhân viên có tỷ lệ thuận với tác động của việc đạt được những mục tiêu đó đối với lợi nhuận của công ty không?
  • Mỗi nhân viên của bạn có được khen thưởng vì đã vượt qua những mục tiêu đó theo một phương pháp tỷ lệ thuận với tác động của họ đối với lợi nhuận cuối cùng không?
  • Mỗi giờ làm việc của nhân viên có ảnh hưởng đến khả năng đạt được mục tiêu của họ không?

Tại sao không?

Bạn nghĩ gì?

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.