Cách hoạt động của Google Adwords

google adwords

Chúng tôi đã đăng một đồ họa thông tin tuyệt vời về cách Google Adwords Adrank làm. WordStream hiện đã phát triển đồ họa thông tin này để cho bạn thấy cách Google Adwords hoạt động, cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động mà người dùng tìm kiếm thực hiện dẫn đến việc đặt quảng cáo. Google Adwords chiếm 97% trong tổng doanh thu quảng cáo 32.2 tỷ đô la của Google!

google adwords là gì

Được cung cấp bởi WordStream - một chứng nhận AdWords cộng sự.