Bắt đầu in vẫn tuyệt vời!

Tuyệt vời bài báo hôm nay về Indiana nhỏ hơn, một trang web mà Pat Coyle và tôi đã xây dựng.

Nhấp chuột thông qua video! (từ Seesmic!)

Bạn nghĩ gì?

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.