Tình hình tiếp thị nội dung 2014

tiếp thị nội dung nhà nước

Bạn có tự hỏi các nhà tiếp thị kỹ thuật số khác đang đạt được những gì khi nói đến chiến lược tiếp thị nội dung, bao gồm viết blog, sản xuất, chia sẻ và đo lường? Cùng với LookBook HQ, Oracle Eloqua đã minh họa cách các nhà tiếp thị kỹ thuật số đang đáp ứng nhu cầu của các chiến lược nội dung trong đồ họa thông tin này.

Chúng tôi đã tìm cách đánh giá tiêu chuẩn tiếp thị nội dung với thông tin chi tiết cụ thể về các chiến lược truyền thông kiếm được, sở hữu và trả tiền— các nhà tiếp thị đang tuân theo chính sách nào — cũng như cách nội dung được ánh xạ theo hành trình của người mua và các chỉ số hiệu suất chính quan trọng.

Sự đầy Báo cáo điểm chuẩn tiếp thị nội dung bao gồm các câu trả lời từ hơn 200 nhà tiếp thị về các câu hỏi như:

  • Các nhà tiếp thị hiện đại đang sản xuất những loại nội dung nào, tần suất ra sao và cho những mục đích gì.
  • Cách các nhà tiếp thị hiện đại sử dụng nội dung của người khác.
  • Những thách thức chính mà tiếp thị nội dung hiện đại phải đối mặt là gì.
  • Các nhà tiếp thị hiện đại sắp xếp nội dung phù hợp với hành trình của người mua như thế nào.
  • Các nhà tiếp thị hiện đại nắm bắt được chỉ số nào và cách họ đánh giá hiệu quả tiếp thị nội dung.
  • Các xu hướng chính ảnh hưởng đến hoạt động tiếp thị nội dung.

State-of-Content-Marketing-2014_Infographic-FV

Bạn nghĩ gì?

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.