Về ảnh hưởng và tự động hóa… WordPress Mobile Edition

PDANhờ Alex King, người đã viết một tuyệt vời WordPress Plugin để xem trên thiết bị di động.

Tôi đã cài đặt plugin trong vài giây và nó hoạt động liền mạch với PDA của tôi! Tôi cũng đã cài đặt nó trên blog của Pat Coyle và Tôi chọn Indy!

Bạn nghĩ gì?

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.