Con đường dẫn đến chuyển đổi

kiểm tra trang đích

Có một quy trình để thực hiện chiến lược tiếp thị trong nước, thử nghiệm chiến lược đó và cải thiện chiến lược đó. Thật không may, nhiều công ty thậm chí không thực hiện một chiến lược đầy đủ trước khi từ bỏ nó và quay trở lại với những nỗ lực tiếp thị có năng suất thấp, đô la cao. Một chiến lược trực tuyến tốt đòi hỏi một chiến lược liên tục để mang lại kết quả tối đa.

Đường dẫn dẫn đến chuyển đổi thường có vẻ ngoài tầm với đối với các nhà tiếp thị. Cho dù đó là tạo ra trải nghiệm hấp dẫn, tập trung vào chuyển đổi hay thực hiện chiến lược thử nghiệm có tác động - để có một lộ trình trang đích thành công là một thách thức - cho đến bây giờ.

Đồ họa thông tin mới nhất của Ion Interactive vạch ra đường dẫn đến chuyển đổi từ lần đầu tiên hiển thị thương hiệu đến chiến lược sau chuyển đổi

Đường dẫn ion để chuyển đổi

Bạn nghĩ gì?

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.