ROI của mạng xã hội

roi mạng xã hội

Chúng tôi đã có đồ họa thông tin về cách đo lường mạng xã hội là… và làm thế nào không đếm xuể nó là… nhưng trước khi bạn ngáp và quay đi, tôi muốn giới thiệu cái này cho bạn. Đêm qua, Marty Thompson và tôi đã thảo luận về điều này. Nhiều công ty sẽ không tiến lên với một chiến lược truyền thông xã hội tích cực vì thiếu sự đo lường. Các công ty khác nhảy vào cuộc mà không nhận ra tác động có thể là gì.

T đồ họa thông tin từ MDGAdvertising đã làm rất tốt việc cung cấp bằng chứng về cả lợi ích hữu hình và vô hình của truyền thông xã hội, cũng như những lợi ích dài hạn và ngắn hạn. Thực tế là câu trả lời nằm ở đâu đó ở giữa. Bạn không thể đo lường ngay lập tức tất cả lợi nhuận, nhưng về lâu dài, lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng.

roi của truyền thông xã hội mdg quảng cáo đồ họa thông tin

Bạn nghĩ gì?

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.