Steve Jobs: Infographic

bản xem trước đồ họa thông tin steve job

Tôi biết rằng điều này không liên quan nhiều đến tiếp thị, nhưng tôi là một fanboy của Apple đến nỗi tôi đã phải xuất bản Infographic này về Steve Jobs. Tôi đã viết ghi chú về suy nghĩ của mình về Steve Jobs qua đời, và chúng tôi đã làm một zoomerang cuộc khảo sát cho thấy mọi người đã lạc quan về tương lai của Apple.

Infographic này từ Thế giới đồ họa thông tin cung cấp lịch sử chi tiết của cả Steve Jobs và Apple. Nó thực sự được thực hiện tốt!
đồ họa thông tin công việc steve

Tạp chí Wired cũng đã phát hành một sách điện tử về tuyển tập Steve Jobs đã có trên iPad, Kindle và Nook Color.

Bạn nghĩ gì?

Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.