Dữ liệu lớn và Tiếp thị: Vấn đề lớn hay Cơ hội lớn?

Bất kỳ doanh nghiệp nào giao dịch trực tiếp với khách hàng đều muốn đảm bảo rằng họ có thể thu hút và duy trì khách hàng một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất có thể. Thế giới ngày nay cung cấp nhiều điểm tiếp xúc - các kênh truyền thống của thư trực tiếp và email, và bây giờ nhiều hơn nữa thông qua web và các trang mạng xã hội mới dường như mọc lên mỗi ngày. Dữ liệu lớn vừa là thách thức vừa là cơ hội cho các nhà tiếp thị đang cố gắng kết nối và tương tác với khách hàng. Điều này