Bài học về Tin nhắn Chào mừng từ các Chuyên gia Email

Thông điệp chào mừng thoạt đầu có vẻ tầm thường như nhiều nhà tiếp thị sẽ cho rằng một khi khách hàng đã đăng ký, chứng thư sẽ được thực hiện và họ được xác nhận trong vai trò của mình. Tuy nhiên, với tư cách là nhà tiếp thị, nhiệm vụ của chúng tôi là hướng dẫn người dùng thông qua toàn bộ trải nghiệm với công ty, với mục tiêu thúc đẩy giá trị lâu dài của khách hàng ngày càng tăng. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của trải nghiệm người dùng là ấn tượng đầu tiên. Ấn tượng đầu tiên này có thể