Cách tạo chiến lược tiếp thị trên Facebook địa phương thành công

Facebook Marketing tiếp tục là một trong những chiến lược tiếp thị hiệu quả nhất hiện nay, đặc biệt là với 2.2 tỷ người dùng đang hoạt động. Điều đó mở ra rất nhiều cơ hội mà các doanh nghiệp có thể khai thác. Một trong những cách hữu ích nhất mặc dù đầy thách thức để sử dụng Facebook là thực hiện một chiến lược tiếp thị địa phương. Bản địa hóa là một chiến lược có thể mang lại kết quả tuyệt vời khi được thực hiện tốt. Sau đây là chín cách về cách bạn có thể bản địa hóa Facebook của mình