VUI LÒNG ĐỪNG ĐI: Ba chiến thuật có ý định thoát sẽ không làm phiền khách truy cập của bạn

Công nghệ mục đích thoát (Nó là gì?). Phiên bản tiếp thị kỹ thuật số của KC và Please Don't Go của The Sunshine Band. Chúng tôi đã chứng minh nhiều lần thông qua thử nghiệm A / B rằng việc sử dụng công nghệ mục đích thoát để kích hoạt lớp phủ có thể là một cách cực kỳ hiệu quả để cứu những khách truy cập đang bỏ rơi. Ví dụ về nội dung được kích hoạt bao gồm đề xuất mã giảm giá hoặc lời nhắc đăng ký nhận bản tin. Một số người có thể cho rằng những gián đoạn này làm giảm trải nghiệm của khách hàng. Hãy ghi nhớ điều này, dưới đây là một