Mẹo cho Thử nghiệm A / B trên Thử nghiệm Google Play

Đối với các nhà phát triển ứng dụng Android, Thử nghiệm Google Play có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị và giúp tăng lượt cài đặt. Chạy thử nghiệm A / B được thiết kế và lên kế hoạch tốt có thể tạo ra sự khác biệt giữa người dùng cài đặt ứng dụng của bạn hoặc của đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp các thử nghiệm đã được chạy không đúng cách. Những sai lầm này có thể ảnh hưởng đến ứng dụng và ảnh hưởng đến hiệu suất của ứng dụng. Đây là hướng dẫn sử dụng Thử nghiệm Google Play để thử nghiệm A / B. Thiết lập thử nghiệm Google Play Bạn có thể truy cập vào