Ngừng nói và lắng nghe

Mạng xã hội là mạng xã hội. Tất cả chúng ta đã nghe điều đó hàng triệu lần. Lý do mà tất cả chúng ta đã nghe điều này hàng triệu lần là vì nó là quy tắc bất biến duy nhất có thể được chứng minh bởi bất kỳ ai trên mạng xã hội. Vấn đề lớn nhất mà tôi thấy thường xuyên là mọi người đang nói chuyện với những người theo dõi họ hơn là nói chuyện với họ. Gần đây, chúng tôi đã tìm thấy một khiếu nại của khách hàng trên Twitter về một trong những khách hàng của chúng tôi.

Truyền thông xã hội là phương thức PR mới

Gần đây tôi đã ăn trưa với một số chuyên gia quan hệ công chúng đồng nghiệp của mình, và như mọi khi cuộc trò chuyện xoay quanh các chiến thuật và kỹ thuật được sử dụng trong ngành của chúng tôi. Là người duy nhất trong nhóm sử dụng mạng xã hội làm hình thức liên lạc duy nhất cho khách hàng, phần trò chuyện của tôi dường như là phần ngắn nhất trong nhóm. Điều này hóa ra không phải như vậy, và tôi nghĩ rằng: Mạng xã hội không còn

Thu hút người theo dõi, không mua

Không dễ để phát triển lượng người theo dõi lớn trên Twitter. Cách dễ nhất là gian lận và lãng phí tiền của bạn để mua hàng nghìn người theo dõi từ một trong những “doanh nghiệp” trực tuyến cung cấp dịch vụ như vậy. Thu được gì từ việc mua người theo dõi? Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có 15,000 người theo dõi không quan tâm đến doanh nghiệp của bạn và thông điệp bạn đang truyền đạt? Mua người theo dõi đơn giản là không hiệu quả, bởi vì có một lượng lớn người theo dõi trên

Quy tắc quan trọng nhất trong PR trên mạng xã hội

Bạn muốn biết phần hay nhất của việc sử dụng mạng xã hội như một phần của các chiến dịch quan hệ công chúng? Không có quy định. Những người làm PR liên tục được nhắc nhở về các quy tắc. Chúng ta phải tuân theo AP Stylebook, các bản tin phải được viết theo một cách nhất định và thực hiện vào những thời điểm nhất định. Truyền thông xã hội là cơ hội để công ty của bạn phá vỡ khuôn mẫu và tạo ra nội dung độc đáo thực sự quan trọng đối với công chúng của bạn. Từ khóa