Cách tối ưu hóa kênh và video Youtube của bạn

Chúng tôi đã tiếp tục làm việc về hướng dẫn tối ưu hóa cho khách hàng của chúng tôi. Trong khi chúng tôi kiểm tra và cung cấp cho khách hàng những gì sai và tại sao sai, chúng tôi cũng bắt buộc phải cung cấp hướng dẫn về cách sửa chữa các vấn đề. Khi chúng tôi kiểm tra khách hàng của mình, chúng tôi luôn ngạc nhiên về nỗ lực tối thiểu được thực hiện để tăng cường sự hiện diện của họ trên Youtube và thông tin liên quan đến video mà họ tải lên. Hầu hết chỉ tải video lên, đặt tiêu đề,

Lợi ích của Video đối với Tìm kiếm, Xã hội, Email, Hỗ trợ… và hơn thế nữa!

Gần đây, chúng tôi đã mở rộng đội ngũ tại đại lý của mình để bao gồm một nhà quay phim dày dạn kinh nghiệm, Harrison Painter. Đó là một lĩnh vực mà chúng tôi biết mình đang thiếu. Mặc dù chúng tôi viết kịch bản và thực hiện video hoạt hình tuyệt vời cũng như tạo ra các podcast tuyệt vời, nhưng blog video (vlog) của chúng tôi không tồn tại. Video không dễ dàng. Sự năng động của ánh sáng, chất lượng video, cũng như âm thanh khó làm tốt. Chúng tôi chỉ đơn giản là không muốn tạo ra những video trung bình có thể có hoặc không