Tiếp cận sinh viên đại học?

Không có gì ngạc nhiên khi nếu bạn cần liên hệ với sinh viên đại học, bạn không cần nhìn xa hơn điện thoại của họ. Lượng thông tin, công cụ cải tiến và chức năng hiện có trên điện thoại của bạn có nghĩa là mọi người không bao giờ phải cảm thấy mất kết nối với bạn bè, công việc hoặc thậm chí các sự kiện hiện tại. Có lẽ không có nhóm người Mỹ nào đón nhận cuộc cách mạng điện thoại thông minh rộng rãi như sinh viên đại học, những người có thể được tìm thấy với