Swarmify: Bốn lý do không nên sử dụng video YouTube nhúng trên trang web doanh nghiệp của bạn

Nếu công ty của bạn có các video chuyên nghiệp mà bạn đã bỏ ra hàng nghìn đô la, bạn hoàn toàn nên xuất bản các video đó lên YouTube để tận dụng kết quả tìm kiếm của YouTube…. chỉ cần đảm bảo rằng bạn tối ưu hóa video YouTube của mình khi bạn thực hiện. Điều đó nói rằng, bạn không nên nhúng các video YouTube trên trang web của công ty mình… vì một số lý do: YouTube đang theo dõi việc sử dụng các video đó để quảng cáo được nhắm mục tiêu. Tại sao bạn muốn chia sẻ