Tâm lý học và ROI của Màu sắc

Tôi là một người mê đồ họa thông tin màu sắc… chúng tôi đã xuất bản cách giới tính diễn giải màu sắc, màu sắc, cảm xúc và thương hiệu và liệu màu sắc có ảnh hưởng đến hành vi mua hàng hay không. Đồ họa thông tin này mô tả chi tiết tâm lý và thậm chí lợi tức đầu tư mà một công ty có thể đạt được bằng cách tập trung vào màu sắc mà họ đang sử dụng trong suốt trải nghiệm người dùng của họ. Cảm xúc do màu sắc gợi lên dựa nhiều hơn vào trải nghiệm cá nhân hơn là những gì chúng ta nói rằng chúng muốn thể hiện. Màu đỏ có thể

Kết quả thăm dò ý kiến: Chúng ta lạc quan thế nào về Apple?

Cuộc thăm dò ý kiến ​​của tuần trước diễn ra vào một thời điểm trang trọng nhưng phải đặt câu hỏi là… mọi người có nghĩ rằng Apple sẽ tồn tại nếu không có ông Jobs lãnh đạo? Đó là một câu hỏi quan trọng đối với những người trong ngành tiếp thị vì một vài lý do… đầu tiên là phần cứng hỗ trợ nhiều cho ngành xuất bản kỹ thuật số, thứ hai là hỗ trợ hàng hóa của Apple (iPad, iPhone, Safari, v.v.) và thứ ba, phát triển đội ngũ nhân viên của tương lai. Các phản hồi thuận lợi rằng Apple