Đưa Hoạt động lưu lượng truy cập Facebook vào Analytics CỦA BẠN

Chà… cho đến bây giờ, bạn không thể. Ơn trời rằng có những công ty phân tích như Webtrends đang đi trước trong lĩnh vực này. Webtrends (tiết lộ: họ là khách hàng) đã đưa ra quyết định hơn một năm trước rằng trang web chỉ là một phần nhỏ của câu đố phân tích tổng thể. Kể từ đó, họ đã cải tiến nền tảng của mình và tăng vọt khả năng của mình - có được thử nghiệm đa biến, thử nghiệm phân tách và nền tảng tối ưu hóa, phát hành Analytics 9 với một API đáng kinh ngạc, thời gian thực